COMUNICAT DE PRESĂ - 21.12.2016

     Având în vedere prevederile alin. (3) ale art. 84 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

     Unitățile de învăţământ decontează doar abonamente lunare, nu bilete emise zilnic în contul unui abonament.

     Decontarea integrală a abonamentelor emise de operatorii de transport rutier se aplică începând cu 23 noiembrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial și implicit a intrării în vigoare a noilor prevederi legislative.

     În Hotărârea de Guvern nr. 863/15.11.2016 sunt prevăzute sumele/kilometru percepute în transportul rutier școlar.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman precizează că abonamentele emise la un preț care depășeste tariful prevăzut de HG 863/2016 constituie contravenție a operatorilor de transport.

     Pentru aplicarea și respectarea prevederilor HG 863/2016, inspectoratele școlare județene vor colabora cu Agenția Teritorială a Autorității Rutiere Române, prefecturi și consilii județene.

BIROUL DE COMUNICARE