Comunicat de presă - Schimb de experiență România - Irlanda

Schimb de experiență România - Irlanda

     În perioada 08-13.10.2012, o delegaţie din judeţul Teleorman a efectuat o vizită de studiu în Dublin, Irlanda, în cadrul proiectului POSDRU ID 37932, Beneficiar Centrul Naţional de Dezvoltare pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic cu tema „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”.

     Obiectivul general al proiectului se referă la creşterea relevanţei ofertei de formare profesională iniţială prin învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în raport cu nevoile pieţei muncii şi cu cerinţele de dezvoltare economică şi socială.

     Din delegaţia română au făcut parte reprezentanţi ai diferitelor instituţii din judeţ:  Instituţia Prefectului - Judeţul Teleorman, Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria municipiului Alexandria, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Teleorman, Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman, Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Teleorman şi FSLI.

     Vizita de studiu a presupus participarea la conferinţe programate de organizatori în diferite instituţii din comitatele Dublin şi Wexford din Irlanda care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei şi formării continue a resursei umane. În cadrul conferinţelor a fost abordată o gamă variată de teme cu referire la sistemul irlandez de educaţie, cadrul naţional de calificări pentru învăţământul vocaţional din Irlanda, parteneriatele pentru implementarea programelor de dezvoltare locală, formarea continuă şi reconversia profesională. O atenţie deosebită s-a acordat problematicii legate de funcţionarea parteneriatelor între furnizorii de educaţie, comunităţile locale, angajatori şi alţi parteneri sociali care au ca prioritate dezvoltarea sistemului de educaţie ca premisă pentru susţinerea dezvoltării locale, regionale şi naţionale.

     Activităţile desfăşurate în cadrul numeroselor întâlniri au prilejuit realizarea unor analize comparative ale sistemelor de educaţie şi formare continuă românesc şi irlandez, cu evidenţierea oportunităţilor pentru fiecare partener, schimburi de experienţă, exemple de bună practică privind implementarea programelor de formare şi dezvoltare durabilă locală care pot fi aplicate în cele două state.

Comunicat de presă - incidentul de la Liceul Teoretic Olteni

     Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman a fost sesizat în legătură cu producerea, în data de 2 octombrie 2012, a unui incident în care un elev al Liceului Teoretic Olteni a fost înjunghiat de către un alt elev al aceluiaşi liceu.

     Preocupat de gestionarea eficientă a cazurilor de violenţă şcolară, I.Ş.J.Teleorman a desemnat pentru cercetarea cazului semnalat o echipă alcătuită din inspectori şcolari de specialitate. Aceasta s-a deplasat la Liceul Teoretic Olteni, în vederea analizării circumstanţelor în care s-a produs incidentul.

     Din discuţiile purtate cu directorul unităţii de învăţământ a reieşit că incidentul a fost precedat de un alt conflict între elevi, în urma căruia părinţii acestora au fost invitaţi la şcoală pentru discuţii în data de 2 octombrie 2012, dar aceștia nu au răspuns solicitării. Directorul unităţii de învăţământ s-a implicat în mod deosebit pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, astfel încât viaţa elevului nu a fost pusă în pericol.

     De asemenea, s-au deplasat la faţa locului reprezentanţi ai Poliţiei Locale, care au demarat o anchetă în acest sens.

     A fost  convocat Consiliul Profesoral pentru a analiza această situaţie, iar Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli de la  nivelul unităţii de învăţământ a demarat procedurile care se impun prin planul de măsuri specific.

     I.Ş.J.Teleorman va monitoriza respectarea întocmai a planului de măsuri şi a modului în care se vor desfăşura acţiunile din cadrul parteneriatelor existente cu Poliţia Comunitară şi Primaria Olteni.

     I.S.J.Teleorman va întreprinde acțiuni comune cu  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman și cu alți factori decizionali pentru prevenirea și combaterea fenomenului de violență în unitățile de învățământ din județ.

BIROUL DE PRESĂ