Comunicat de presă - 02.03.2018

Informare privind admiterea în învățământul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019

     Admiterea absolvenților învățământului gimnazial în clasele din învățământul dual și profesional de stat, propuse prin proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, se va realiza la următoarele unități de învățământ preuniversitar din județul Teleorman:

A. Învățământul dual:
Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Măgurele:
– 1 clasă cu 23 locuri pentru calificările profesionale:
a) Mecanic agricol - 12 locuri
b) Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică - 11 locuri

B. Învățământul profesional de stat:
1. Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria:
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Comerciant-vânzător
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Brutar-patiser-preparator produse făinoase
2. Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria:
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Mecanic auto
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Electrician exploatare joasă tensiune
3. Liceul Tehnologic „Emil Racoviță” Roșiori de Vede:
– 2 clase cu 56 locuri pentru calificarea profesională Mecanic auto
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Mecanic agricol
4. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Roșiori de Vede:
– 2 clase cu 56 locuri pentru calificarea profesională Mecanic auto
5. Liceul Teoretic Videle:
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Mecanic utilaje și instalații în industrie.

     Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 și aprobată prin O.M.E.N. nr. 3556/29.03.2017, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 231/04.04.2017.

     Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, prevăzută în anexă și aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5068/31.08.2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 841/24.10.2016.

     Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019, precum și Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2018-2019, prevăzute în anexele 1 și 2 și aprobate prin O.M.E.N. nr. 4795/31.08.2017, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 742/15.09.2017.

     De asemenea, se evidențiază faptul că absolvenții claselor a VIII-a din unitățile de învățământ gimnazial își pot continua studiile atât în învățământul dual, cât și în învățământul profesional de stat, iar după absolvire pot urma cursurile învățământului liceal (conform art.331, alin. (3) din L.E.N. nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare, articol introdus prin punctul 10 din Ordonanța de urgență nr. 81/2016, începând cu 23.11.2016).

     În vederea informării privind școlarizarea și admiterea în învățământul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019, puteți consulta toate ordinele cu anexele aferente la adresa:

http://isjtr.ro/domeniul-curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-profesional-si-tehnic.html

BIROUL DE PRESĂ