ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL/ ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Ordinul nr. 5360/2017 și Anexele 1-4 - privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

(format word)

 

(format pdf)

 


ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Învățământul dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se organizează, la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați, în baza unui contract de parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

     Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici vor transmite solicitările de școlarizare la învățământul dual, conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Legislația specifică învățământului dual este:

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Învățământul profesional de stat, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se organizează în unitățile de învățământ care încheie contracte-cadru cu operatorii economici.

     Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici vor transmite solicitările de școlarizare la învățământul profesional, conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Legislația specifică învățământului profesional de stat este:

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

     Prin Ordonanța de urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, a fost introdus învățământul dual, formă de organizare a învățământului profesional și tehnic.

     Ținând cont de perioada foarte scurtă disponibilă până la transmiterea solicitărilor de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018, precum și de necesitatea unei foarte bune informări a tuturor factorilor interesați, în scopul implementării cu succes a învățământului dual, se impune o promovare a învățământului dual ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic.

Legislatia specifică învățământului dual este:


     Precizări privind activitățile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018

Nota MENCȘ Nr. VET/ 3709/ 08.12.2016 pentru învățământul dual

Învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

     Precizări privind activitățile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

Anexele 1 si 2 - Nota 3753 pentru învățământul profesional 2017-2018

 

Ministerul Educației lansează în consultare publică proiectul legislativ pentru dezvoltarea învățământului profesional-dual

     Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lansează în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.

     Documentul a fost elaborat de experți din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai  Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru. Proiectul înglobează, de asemenea, și feedback-ul mediului de afaceri.

     De altfel, concluziile consultărilor din grupul interministerial de lucru au reliefat necesitatea introducerii programelor de formare în sistem dual, asumarea de către operatorii economici a responsabilității pentru pregătirea practică a elevilor, asigurarea prezenței reprezentanților operatorilor economici în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curricullumului la nevoile pieței muncii locale și regionale, asumarea costurilor formării în stagiile de practică între operatorul economic şi stat prin deduceri fiscale acordate operatorului economic etc.

Modificările legislative vor permite reconfigurarea învățământului profesional prin soluțiile identificate și asumate. Reamintim că formarea profesională în învățământul profesional-dual combină educația primită într-o unitate de învățământ cu învățarea la locul de muncă în cadrul unei companii.

Opiniile şi sugestiile pe tema modificărilor propuse în acest proiect care facilitează dezvoltarea învățământului profesional dual sunt așteptate în perioada 19-29 octombrie pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Observaţiile şi propunerile dumneavoastră sunt așteptate până la data de 29 octombrie 2016, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017

Precizări privind activitățile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017

Nota VET 2983/09.11.2015

 

 


Anexa 1 - Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017

 

 


Anexa 2 - Formularul  de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017