Comunicat de presă - 09.02.2013

     Referitor la actul de agresiune sexuală semnalat, care s-ar fi desfășurat în unitatea de învățământ Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Alexandria, asupra unui elev din clasa pregătitoare de către o persoană adultă, străină de unitatea de învățământ, în data de 8 februarie 2013, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman face cunoscute următoarele:

 • conducerea unității de învățământ, cu privire la sesizarea făcută în unitate, a informat imediat, referitor la posibilul incident, Inspectorul Școlar General, care a menținut legătura cu directorii unității de învățământ pentru monitorizarea situației și cu organele abilitate de cercetare a cazului, pentru a fi corect și complet informat; 
 • în data de 9 februarie 2013, Inspectorul școlar general a fost informat de către purtătorul de cuvânt al I.P.J. Teleorman cu privire la rezultatele analizelor realizate de medicina legală, conform cărora, nu există leziuni specifice agresiunii sexuale, ceea ce infirmă producerea actului respectiv;
 • date fiind cele semnalate, Inspectorul școlar general a colaborat cu directorii unității de învățământ în vederea protejării elevului;
 • la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și al unității de învățământ se vor face toate demersurile necesare pentru a analiza situația elevului în cauză, prin asigurarea consilierii de specialitate atât pentru elev, cât și pentru ceilalți membri ai familiei. În urma discuției directorului unității de învățământ cu familia, aceasta a menționat că elevul a mai apelat la servicii de consiliere ale CJRAE și că este de acord să accepte sprijinul de specialitate.

     Inspectorul Școlar General a stabilit cu directorul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului demararea activității de consiliere a elevului.

Comunicat de presă - Şedinţa cu directorii din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ

     Joi, 31.01.2013, orele 10.30, în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" din Alexandria, va avea loc şedinţa cu directorii din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, având următoarea ordine de zi:

 • Analiza activităţii desfăşurate de către unităţile de învăţământ din judeţ, în semestrul I al anului şcolar 2012-2013 - Inspector Şcolar General, prof. Valeria Gherghe;
 • Graficul unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013;
 • Calendarul activităţilor educative pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 – inspector şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă, prof. Florin Oriţă; 
 • Diverse

Comunicat de presă - Diseminarea proiectelor finanţate din fonduri structurale europene

     Joi, 31.01.2013, ora 10.30, în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul"din Alexandria, va avea loc şedinţa cu directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ, având pe ordine de zi prezentarea rezultatelor intermediare şi activităţile ce urmează a fi realizate până la finalizarea proiectelor implementate la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman, proiecte finanţate din fonduri structurale europene: "Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative" şi "E – manager şcoală plus!"

Verificarea modului de completare a documentelor şcolare în vederea încheierii situaţiei la învăţătură pe semestrul I

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman  realizează, în perioada 17-21 decembrie 2012, o inspecţie pe tema verificării modului de completare a documentelor şcolare în vederea încheierii situaţiei la învăţătură pe sem. I. 

     Echipe de inspectori şcolari  se vor deplasa în acest scop în  următoarele unităţi de învăţământ din judeţ:

 • Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială Liţa;
 • Şcoala Gimnazială Crângu;
 • Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede;
 • CSEI Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială Conţeşti;
 • Şcoala Gimnazială Buzescu;
 • Şcoala Gimnazială Moşteni;
 • Colegiul Naţional „A.D.Ghica” Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială „Al. Colfescu” Alexandria;
 • Şcoala Postliceală Sanitară Alexandria.

     Obiectivele acestei  inspecţii  tematice  sunt:

 • modul în care este îndeplinită funcţia de îndrumare şi control de către directorii unităţilor de învăţământ;
 • modul de aplicare al planurilor cadru de învăţământ şi al programelor şcolare în vigoare;
 • respectarea principiului ritmicităţii notării la disciplinele de învăţământ;
 • existenţa măsurilor privind depistarea şi reducerea tendinţelor de absenteism şi abandon şcolar la nivelul unităţii de învăţământ;
 • corectitudinea completării documentelor şcolare.

Cercurile Pedagogice ale directorilor

     Joi, 13 decembrie 2012, se vor desfăşura Cercurile Pedagogice ale directorilor unităţilor de învăţământ din judeţul Teleorman, având ca  temă „Rolul şi instrumentele prin care se exercită funcţia decizională. Planul de măsuri privind ameliorarea rezultatelor elevilor la evaluarea naţională.”

     Activităţile se vor derula după cum urmează:

 • Zona Alexandria – Şcoala Gimnazială Brânceni;
 • Zona Roşiorii de Vede – Şcoala Gimnazială Vedea;
 • Zona Turnu Măgurele – Şcoala Gimnazială nr.4 Turnu Măgurele;
 • Zona Videle - Şcoala Gimnazială Poeni;
 • Zona Zimnicea - Şcoala Gimnazială Smârdioasa;
 • Licee – Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria;
 • Grădiniţe – Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 Alexandria.

     Alături de directori, vor fi prezenţi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman şi al Casei Corpului Didactic Teleorman.