Comunicat de presă - Monitorizarea activităţii didactice la clasa pregătitoare

     În perioada 3-7 decembrie 2012, Inspectoratul Şcolar Judeţean va realiza o inspecţie în unităţi de învăţământ ale judeţului pe tema monitorizării activităţii didactice din perspectiva predării integrate la clasa pregătitoare.

     Obiectivele inspectiei tematice sunt:

  • Amenajarea spaţiului de învăţare al clasei, conform noilor orientări curriculare: mobilier adecvat, zone diverse de învăţare, elemente vii(plante), zone de expunere a lucrărilor, spaţiu de joacă;
  • Analiza proiectării şi planificării activităţii didactice, în viziune integrată, cu obiective ce susţin formarea competenţelor cheie, bazată pe lectura personalizată a programei şcolare (planificare –proiectare pe unităţi tematice ce conţin: competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi, resurse, evaluare);
  • Stabilirea conţinuturilor, a obiectivelor şi a mijloacelor de realizare pentru activitatea opţională (avizarea programelor şcolare pentru opţionale);
  • Proiectarea mijoacelor de evaluare secvenţială şi sumativă (tipuri de activităţi, jocuri, chestionare etc.);
  • Proiectarea activităţilor cu părinţii şi cu alţi parteneri educaţionali, a activităţilor extracuriculare (proiecte şi programe educaţionale derulate în care au fost implicaţi copiii de la clasa pregătitoare sau concursuri, vizite, drumeţii şi excursii);
  • Implicarea factorilor educaţionali în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurărea activităţii la clasa pregătitoare.

     Unităţile de învăţământ vizate sunt: Şcoala Gimnazială Furculeşti, Şcoala Gimnazială Lisa, Liceul Tehnologic Măgura, Şcoala Gimnazială Suhaia, Şcoala Gimnazială Băbăiţa, Şcoala Gimnazială Frăsinet, Şcoala Gimnazială Putineiu, Şcoala Gimnazială Nr.1 Izlaz, Şcoala Gimnazială Mavrodin, Şcoala Gimnazială Nenciuleşti, Şcoala Gimnazială Poroschia, Şcoala Gimnazială Brânceni, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Roşiori de Vede, Şcoala Gimnazială Rădoieşti.