Programul "EURO 200" - 2014

Conform Notei M.E.N. Nr. 36127 din 31 martie 2014, Programul „EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2014.

Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).

Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare:

  • Art. 8(6) din Legea 269/2004: "(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei si Cercetării."

Legislaţia în vigoare este:

- Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul "EURO 200" se va face în perioada 1-21 aprilie 2014.

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie comisiile "EURO 200", conform articolelor 6, 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului Nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.


Calendar:  

 

 

Lista beneficiarilor EURO 200 - 2013

     Pe portalul dedicat http://euro200.edu.ro au fost publicate listele beneficiarilor ajutorului financiar acordat prin intermediul Programului naţional Euro 200 2013.

     În judeţul nostru avem inregistraţi 864 solicitanţi eligibili. Dintre aceştea, 667 au fost declaraţi beneficiari ai ajutorului financiar.


 


Avertisment

Rugăm părinţii elevilor beneficiari să aibă in vedere ca la achiziţionarea calculatorului să se asigure că acesta este nou şi că se respectă configuraţia hardware minimală, asa cum se precizează in H.G. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul "EURO 200" - 2013

     Conform Notei M.E.N. Nr. 36844 din 19 martie 2013, Programul „EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2013.

     Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).

     Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare:

  • Art. 8(6) din Legea 269/2004: "(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei si Cercetării."

 Legislaţia în vigoare este:

- Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

     Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul "EURO 200" se va face în perioada 1-21 aprilie 2013.

     La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie comisiile "EURO 200", conform articolelor 6, 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului Nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.


Calendar:    

  

 

Programul "EURO 200" - 2012

Pe portalul dedicat http://euro200.edu.ro au fost publicate listele beneficiarilor ajutorului financiar acordat prin intermediul Programului naţional Euro 200.

În judeţul nostru avem inregistraţi 594 solicitanţi eligibili. Dintre aceştea, 574 au fost declaraţi beneficiari ai ajutorului financiar.


 Calendar:

 

 


Avertisment

     Rugăm părinţii elevilor beneficiari să aibă in vedere ca la achiziţionarea calculatorului să se asigure că acesta este nou şi că se respectă configuraţia hardware minimală.

Extras din H.G. 1294/2004 - actualizată:

"Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou. (2) Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17"; tastatură, mouse optic; b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD; c) pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10. (2.1) Calculatoarele definite la alin. (2), a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus. (3) Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente."