Lista beneficiarilor EURO 200 - 2016

     Pe portalul dedicat http://euro200.edu.ro au fost publicate listele beneficiarilor ajutorului financiar acordat prin intermediul Programului naţional Euro 200 2016.

      În judeţul nostru avem inregistraţi 559 solicitanţi eligibili. Toţi cei 559 solicitanţi eligibili au fost declaraţi beneficiari ai ajutorului financiar.


 


Avertisment

Rugăm părinţii elevilor beneficiari să aibă in vedere ca la achiziţionarea calculatorului să se asigure că acesta este nou şi că se respectă configuraţia hardware minimală, asa cum se precizează in H.G. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul "EURO 200" - 2016

     Conform adresei M.E.N.C.S. Nr. 31262 din 31 martie 2016, Programul „EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2016.

     Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie.

     Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

     Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul.

     La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

     Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare.

Legislaţia în vigoare este:

  • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

      Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul "EURO 200" se va face până la data de 21 aprilie 2016.

     La nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, respectiv al municipiului București, la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior de stat sau particular acreditate se va constitui comisiile "EURO 200", în situația în care acestea nu există, conform articolelor 6, 7 și 8 din Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare.

CALENDARUL de anul trecut este valabil și anul acesta.

Lista beneficiarilor EURO 200 - 2015

     Pe portalul dedicat http://euro200.edu.ro au fost publicate listele beneficiarilor ajutorului financiar acordat prin intermediul Programului naţional Euro 200 2015.

      În judeţul nostru avem inregistraţi 659 solicitanţi eligibili. Toţi cei 659 solicitanţi eligibili au fost declaraţi beneficiari ai ajutorului financiar.


 


Avertisment

Rugăm părinţii elevilor beneficiari să aibă in vedere ca la achiziţionarea calculatorului să se asigure că acesta este nou şi că se respectă configuraţia hardware minimală, asa cum se precizează in H.G. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul "EURO 200" - 2015

     Conform Notei M.E.C.Ș. Nr. 413 din 4 martie 2015, Programul „EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2015.

     Beneficiarii acestui program sunt elevii /studenții învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie.

     Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

     Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul.

     La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obtigații.

     Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educatiei și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare.

Legislaţia în vigoare este:

  • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.


     Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul "EURO 200" se va face până la data de 21 aprilie 2015.

     La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie comisiile "EURO 200", conform articolelor 6, 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului Nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.


Calendar:  

 

 

Lista beneficiarilor EURO 200 - 2014

     Pe portalul dedicat http://euro200.edu.ro au fost publicate listele beneficiarilor ajutorului financiar acordat prin intermediul Programului naţional Euro 200 2014.

      În judeţul nostru avem inregistraţi 576 solicitanţi eligibili. Toţi cei 576 solicitanţi eligibili au fost declaraţi beneficiari ai ajutorului financiar.


 


Avertisment

Rugăm părinţii elevilor beneficiari să aibă in vedere ca la achiziţionarea calculatorului să se asigure că acesta este nou şi că se respectă configuraţia hardware minimală, asa cum se precizează in H.G. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare.