Programul național "Școala de acasă"

     Ministerul Educației și Cercetării aprobă prin Ordinul nr. 4738/27.07.2020 necesarul de 250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional "Școala de acasă" pentru: elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi şi cu frecvenţă (respectiv clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională), înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate; elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi pentru elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet

     De prevederile O.M.E.C. nr. 4738/2020 beneficiază elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de Covid-19 care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Pentru această categorie de beneficiari se alocă un număr de 20.495 de bucăți/dispozitive electronice cu conexiune la internet din totalul de 250.000 de bucăți,

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:


ANEXE la procedura operațională: