Apel selecție parteneri

     PENTRU IDENTIFICAREA DE ENTITĂȚI JURIDICE ÎN VEDERA REALIZĂRII, DEPUNERII ȘI IMPLEMENTĂRII UNUI PROIECT ÎN CADRUL CERERII DE PROPUNERI DE PROJECTE POSDRU CU NR. 190