APEL SELECŢIE EXPERŢI TERMEN LUNG (15.04.2014)

Pentru proiectul POSDRU:

"Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au parasit timpuriu şcoala" ID 140564

 

 


Pentru proiectul POSDRU:

"Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor din învăţământul liceal prin mijloace inovatoare" ID 142344

 

 


Pentru proiectul POSDRU:

"E-sistem Calitate pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia" ID 141294