COMUNICAT DE PRESĂ - Concursul "Comunicator European"

Proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915