ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR "PENTRU PLANETA MEA"

Proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915


CALENDARUL CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR "Pentru Planeta mea"
Calendarul concursului este stabilit de comisia de organizare conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a concursului interdisciplinar „Pentru Planeta mea” nr. 11075 / 23.10.2015


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Pentru Planeta mea"
Etapa zonală, 21 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul liceal


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Pentru Planeta mea"
Etapa zonală, 22 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul primar


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Pentru Planeta mea"
Etapa zonală, 22 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul gimnazial

COMUNICAT DE PRESĂ - Concursul "Comunicator European"

Proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915


REPARTIZAREA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "COMUNICATOR EUROPEAN", PE CENTRE DE CONCURS

Proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915


Lista centrelor de concurs și a unităților școlare arondate pe zile de desfășurare a concursului.

Rezultate finale selecție experți pe termen scurt - Experți pregătire extracurriculară și evaluare

Rezultate finale selecție experți pe termen scurt pentru proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915 (11.11.2015)

Apel selecție experți pe termen scurt - Prelungire apel 7

Prelungire apel selecție experți pe termen scurt pentru proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915 (09.11.2015)