APEL SELECŢIE EXPERT TERMEN LUNG

Pentru proiectul POSDRU:

"Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor din învăţământul liceal prin mijloace inovatoare" ID 142344