Situaţia înscrierii copiilor în clasa pregătitoare dupa finalizarea etapei I

Lista copiilor admişi în clasa pregătitoare dupa finalizarea primei etape de înscriere


Situaţia locurilor rămase libere după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

 

 


Notă: după finalizarea primei etape de înscriere în clasa pregătitoare, la nivelul judeţului Teleorman, nu există cereri nesoluţionate.