Grafic susţinere probe practice/inspecţii la clasă

     Graficul privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă de către candidaţii înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice din 30 iulie 2013

Centrul Nr. 1       Centrul Nr. 2       Centrul Nr. 3