Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a 2012

VIZUALIZARE LUCRĂRI SCRISE

     Candidaţii care au susţinut examenul de evaluare naţională - sesiunea 2012 - vor putea vizualiza lucrarea în perioada 11-13 iulie 2012 în centrul de evaluare unde a fost arondată unitatea de învăţământ. Candidaţii vor fi insoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal al acestuia.


Situaţie statistică a rezultatelor finale obţinute de candidaţi la Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a

 

 


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012

 

 


ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2011-2012

 

 


METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL SCOLAR 2010-2011 Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010

 

 


Centrele de evaluare zonală şi centrele de examen arondate