Modele cadru de subiecte şi bareme - DEFINITIVAT 2013

Au fost elaborate şi publicate modelele cadru de subiecte şi bareme pentru Definitivat 2013.


Subiectele şi baremele pot fi accesate pe site-ul C.N.E.E., la secţiunea SUBIECTE, categoria DEFINITIVAT, la adresa: 

http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html