BACALAUREAT 2015

BACALAUREAT 2015, SESIUNEA AUGUST‐SEPTEMBRIE


CENTRE DE EXAMEN/EVALUARE PENTRU PROBELE SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2015

 

 


BACALAUREAT 2015, SESIUNEA AUGUST‐SEPTEMBRIE


CENTRE DE EXAMEN PENTRU EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE

 

 


Ordinul nr. 4265/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015
În vigoare de la 24 iunie 2015

 

 


Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4430/2014
CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2015


 


LISTA CENTRELOR DE EVALUARE ȘI A CENTRELOR DE EXAMEN ARONDATE
LISTA CENTRELOR DE EXAMEN ȘI A LICEELOR ARONDATE
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2015

 

 

Conform OMEN 4430/2014, modificat prin OMECS 4265/2015, Centrele de evaluare din jud. Teleorman vor fi asignate altui județ


Ordinul nr. 4430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015