Ședința publică - admiterea în învățământul seral și cu frecvență redusă