PRECIZARI PENTRU ETAPA A II-a DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

Pentru a doua etapă de repartizare computerizată:

1. Centrul de înscriere pentru toate unitățile de învățământ din județ se organizează la Liceul Teoretic "Constantin Noica" din Alexandria

2. Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți de la școli din alte județe se organizează la Școala cu cls. I-VIII "Ștefan cel Mare" din Alexandria (str. Carpaţi, nr. 15 - lângă Inspectoratul Şcolar -, tel. 0247 312 249, fax. 0247 312 249, persoana de contact - Tatu Mariana )

3. Centrul de înscriere pentru candidații care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă se organizează la Colegiul Național "Al.D. Ghica" din Alexandria. Înscrierea candidaților se face, conform Calendarului, în ziua de 16 iulie 2012, iar susținerea probelor se face în ziua de 18 iulie 2012.