Admitere 2014 - Probe de aptitudini şi limbă modernă

     Probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară conform art.11 şi art. 20 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.