ANUNȚ - Ședință publică pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate

     Ședința publică pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate din data 17 martie  2015 se desfășoară la Casa Corpului Didactic Teleorman, începând cu ora 10:00, în ordinea ariilor curriculare/specializărilor