Metodologie mobilitate 2015-2016

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 

 


CALENDAR MOBILITATE 2015-2016

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016