Corpul Național de Experți în Management Educațional (CNEME) - 2015, seria a 9-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2015, seria 2 (seria a 9-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_9

 

 

Rezultate corp experți seria 9 (Anexa 5)

 

 

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.S.J. în perioada 19-23 octombrie 2015, între orele 8:00-16:30 luni-joi, respectiv 8:00-14:00 vineri.


     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2015, seria 2 (seria a 9-a)

 

 


ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

     În vederea înscrierii în corpul de experți în management educațional, MECȘ precizează că, pentru candidații care au participat la examenul de acordare a gradului didactic II în august 2015, nu au fost emise încă ordinele de validare.

     Ca urmare, candidații care au participat la examenul de acordare a gradului didactic II în august 2015 și doresc să se înscrie la selecție în corpul de experți, se vor adresa MECȘ, Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară, în vederea verificării listelor transmise de universități spre validare a gradului didactic II.


 Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SESIUNEA 2015, SERIA a 9-a

     În conformitate cu Ordinul nr. 4712/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 9-a.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)


     Instrucțiuni privind utilizarea aplicației informatice (Descarcă)

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

  • Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 05 – 06 octombrie 2015: 8:00 - 16:30


     Cerere de înscriere (Descarcă)


     Ordinul nr. 4712/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a