Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2013, seria 1

     În conformitate cu Ordinul nr.3179/13.02.2013 privind aprobarea calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2013, seria 1, după cum urmează:

Etapa în curs: 20-27 februarie 2013 - Completarea formularului de selecție online, pe site-ul http://cneme.edu.ro (formularul de înscriere on-line poate fi accesat la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/ )

Etape viitoare:

  • 27 februarie 2013 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online;
  • 28 februarie - 1 martie 2013 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular;
  • 6-14 martie 2013 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS;
  • 15 martie 2013 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
  • 18-22 martie 2013 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la M.E.N.;
  • 18-26 martie 2013 - Soluţionarea contestaţiilor;
  • 28 martie 2013 - Afişarea rezultatelor finale;
  • 1 aprilie 2013 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

UPDATE

CERERE DE ÎNSCRIERE (2013, SESIUNEA I)

 

 


O.M.E.N. nr. 3179/13.02.2013

 

 


Metodologia de concurs

 

 


Programul orar de depunere a dosarelor la I.S.J. Teleorman