ANUNȚ - ocupare funcții vacante sau temporar vacante de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar, de directori și directori adjuncți, în anul școlar 2019-2020

     Procedură operațională privind numirea, pentru anul școlar 2019-2020, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante sau temporar vacante de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, de director, director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar