Echivalări ECTS/SECT, sesiunea 2017-2018

ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

     Urmare a OMEN nr. 3344/16.03.2018, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cu modificările și completările ulterioare, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor,


Anexa – Calendar

 

 


Anexa – Fișa de înscriere

 

 


Anexa – Metodologie echivalare