Situația înscrierii la examenul național de definitivare în învățământ

     Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere, conform art. 14, alin. (3) din Metodologie