ANUNȚ SELECȚIE METODIȘTI 2017

     În urma evaluării dosarelor depuse în vederea selecției pentru constituirea corpului de metodiști pentru anul școlar 2017-2018, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman s-a constatat că există specialități pentru care resursa umană este deficitară.

     Conform Adresei MEN nr. 39014/21.09.2017, în această etapă, la procesul de selecție pot participa și „directorii unităților de învățământ preuniversitar care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitarăˮ.

     Depunere dosare: în ziua de 03.10.2017 (8.00-14.00)


Număr locuri neocupate pe discipline