Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2017-2018

     În acord cu precizările Adresei MEN nr. 39014/21.09.2017, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști pentru anul școlar 2017-2018.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 10925/25.09.2017, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 


Calendarul de selecție

 

 


Număr locuri pe discipline