DEFINITIVAT 2018

Au fost publicate metodologia și calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ pentru anul școlar 2017-2018.


METODOLOGIA-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4814/31.08.2017

 

 


CALENDARUL de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018

 

 


CERERE DE ÎNSCRIERE

 

 


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE