Precizări desfăşurare etapă locală Olimpiadă de limbă, comunicare şi literatură română - anul şcolar 2012-2013

     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • „Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare”, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035 / 10.01.2012;
 • “Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română nr. 104030 / 18.12.2012”;
 • “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 19.10.2012”.

     Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 27 ianuarie 2013, începând cu ora 10.00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială”Al. Colfescu”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ”G.Galaction”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Alexandria;
 • Liceul Tehnologic „Emil Racoviţă”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Roşiorii de Vede;
 • Colegiul Tehnic “D.Praporgescu”, Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de liceu - zona Turnu Măgurele.

     La oricare dintre etapele competiţiei, timpul de lucru pentru proba scrisă este de 3 ore(10,00-13,00). Calificarea elevilor la etapele olimpiadei este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate la etapa locală a olimpiadei se regăsesc în:

- Articolul 12 din “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 19.10.2012”;

- ANEXA la „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română nr. 104030/18.12.2012”.

     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MECTS, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.