Precizări Olimpiada de lingvistică SOLOMON MARCUS – etapa județeană – 2020

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS se va desfășura sâmbătă, 18 ianuarie 2020, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria.

     Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ se desfășoară în conformitate cu:

  • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulament specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019.

     Pentru participarea la etapele județeană și națională, se vor avea în vedere identificarea și promovarea elevilor capabili de performanțe reale în acest domeniu competițional.

     Precizările privind norma de reprezentare pentru etapa națională se regăsesc în Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019, capitolul IV, art. 7, alin.(1-7).

Precizările privind tematica și structura subiectelor se regăsesc în Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS, aprobat cu nr. 24791/ 16.01.2019, capitolul II, art. 5, alin.(1-8).

     Tabelele cu elevii participanți, validate de către directorii unităților de învățământ, vor fi transmise până marți, 14 ianuarie 2020, ora 14:00, la Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" din Alexandria.

     Acestea vor avea următoarea structură:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele elevului

Unitatea de învățământ

Clasa

Numele și prenumele profesorului coordonator