Calendar competiţii 2013-1014

GRAFICUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE PENTRU SPECIALITATEA ISTORIE ŞI ŞTIINŢE SOCIO-UMANE - AN ŞCOLAR 2013-2014