Olimpiada de științe socio-umane 2012-2013

     Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane şi precizările de anul trecut sunt valabile şi în anul şcolar 2012-2013, cu excepţia perioadelor şi a datelor. Vă recomandăm să consultaţi documentul postat pe site-ul M.E.N. la adresa:

   http://www.edu.ro/index.php/articles/16485

     Pentru anul şcolar 2012-2013 sunt valabile din documentul menţionat şi precizările privind tematica generală pe discipline, conţinuturile orientative pentru etapa judeţeană/etapa naţională, precum şi itemii orientativi pentru realizarea subiectelor.

Pentru anul şcolar 2012-2013 perioadele/datele propuse sunt:

  • Etapa pe şcoală – decembrie 2012 - stabilirea datei  la latitudinea unităţilor şcolare;
  • Etapa locală: - 26 ianuarie 2013 - zona Alexandria-Zimnicea: Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria; -zona Roşiorii de Vede: Şcoala Gimnazială „Al. Depărăţeanu” Roşiorii de Vede; - zona Turnu Măgurele: Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgureleș - zona Videle: Şcoala Gimnazială nr. 1 Videle;
  • Etapa judeţeană – 2 martie 2013 - Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele;