Precizări competiții școlare istorie

În anul şcolar 2012-2013 perioadele/datele propuse pentru olimpiada de istorie sunt:

Etapa pe şcoală - luna decembrie-ianuarie  2013 - la latitudinea unităţilor de învăţământ

Etapa locală - 9 februarie 2013

  • zona Alexandria-Zimnicea: Şcoala Gimnazială nr. 6 Alexandria
  • zona Roşiorii de Vede: Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede
  • zona Turnu Măgurele: Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele
  • zona Videle: Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle

Etapa judeţeană - 9 martie 2013 - Colegiul Naţional “Al.D.Ghica” Alexandria


Etapa judeţeană a Concursului Naţional   “ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ”: 

2 februarie 2013 - Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”  Alexandria

Competiţii şcolare istorie 2012-2013

     Pentru anul şcolar 2012-2013  rămân valabile regulamentele specifice aprobate anul trecut pentru desfăşurarea competiţiilor şcolare la istorie. Singura modificare intervine la programa pentru olimpiada de istorie – etapa judeţeană, unde subiectele vor fi realizate până la conţinutul Revoluţia română de la 1848-1849, inclusiv, conform adresei M.E.N. nr. 64671/23.10.2012.


OLIMPIADA DE ISTORIE

CONCURSUL “MEMORIA HOLOCAUSTULUI”

CONCURSUL NAŢIONAL “ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ”

SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI LA DISCIPLINA ISTORIE

CONCURSUL  INTERDISCIPLINAR  „CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN ROMÂNIA”

Olimpiada de științe socio-umane 2012-2013

     Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane şi precizările de anul trecut sunt valabile şi în anul şcolar 2012-2013, cu excepţia perioadelor şi a datelor. Vă recomandăm să consultaţi documentul postat pe site-ul M.E.N. la adresa:

   http://www.edu.ro/index.php/articles/16485

     Pentru anul şcolar 2012-2013 sunt valabile din documentul menţionat şi precizările privind tematica generală pe discipline, conţinuturile orientative pentru etapa judeţeană/etapa naţională, precum şi itemii orientativi pentru realizarea subiectelor.

Pentru anul şcolar 2012-2013 perioadele/datele propuse sunt:

  • Etapa pe şcoală – decembrie 2012 - stabilirea datei  la latitudinea unităţilor şcolare;
  • Etapa locală: - 26 ianuarie 2013 - zona Alexandria-Zimnicea: Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria; -zona Roşiorii de Vede: Şcoala Gimnazială „Al. Depărăţeanu” Roşiorii de Vede; - zona Turnu Măgurele: Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgureleș - zona Videle: Şcoala Gimnazială nr. 1 Videle;
  • Etapa judeţeană – 2 martie 2013 - Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele;

Concurs anual de eseuri filosofice pentru elevi

     Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti inaugurează Concursului Anual de Eseuri Filosofice pentru Elevi. Cele mai bune douăzeci de eseuri vor fi postate pe site-ul Facultăţii.

     Concursul se adresează în principal elevilor pentru care e prevăzut în curriculum studiul Filosofiei în anul şcolar curent (clasa a XII-a); dar sunt bineveniţi şi elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, dacă, printre autorii lor preferaţi au apărut, în ultimul timp, şi filosofi.

     Pentru prima ediţie, Facultatea noastră nu propune o temă anume, dând  concurenţilor posibilitatea ca, împreună cu profesorii coordonatori şi în funcţie de afinităţile şi interesele lor de studiu, de stadiul lecturilor filosofice etc., să decidă despre ce şi cum vor trata în eseu, dar respectând normele din Ghidul pentru redactarea unui eseu filosofic.

  1. Anunț
  2. Formular de inscriere
  3. Ghid