Concursuri și olimpiade 2014

CALENDARUL OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE - SPECIALITATEA GEOGRAFIE, AN ȘCOLAR 2013-2014

 

 


CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE  PENTRU CLASELE V-VII "TERRA"

 

 


Regulament specific privind  organizarea și desfăşurarea olimpiadei de geografie 2014

 

 


Regulament concurs comunicări științifice - geografie 2014