REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS DIRECTORI

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise la centrul special organizat la COLEGIUL NAȚIONAL "AL.D. GHiCA" ALEXANDRIA

 

 


Notă:

     În conformitate cu prevederile art.21, alin 3 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 3969/2017, un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă.

     În cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat contestaţiile se depun la secretariatul inspectoratului şcolar.

     Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contestaţiile la proba scrisă, referitoare la formularea subiectelor şi a baremelor de evaluare, se depun la inspectoratul şcolar în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea baremelor pentru această probă.