CONSFĂTUIREA ANUALĂ A DIRECTORILOR

     Inspectoratul Şcolar Teleorman organizează joi, 25 octombrie  2012, ora 10:00 în Aula Universităţii “Valahia” din municipiul Alexandria, consfătuirea anuală cu directorii unitaţilor de învăţământ,  având la ordinea  de zi:

1. Raportul privind starea învăţământului în judeţul Teleorman pentru anul şcolar 2011-2012 - Inspector Şcolar General, prof. Valeria Gherghe

2. Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Teleorman pentru anul şcolar 2012-2013  - Inspector Şcolar General Adjunct, prof. Emilian Vrăjitoarea

3. Graficul  unic de monitorizare şi control – semestrul I - an şcolar 2012-2013  - Inspector Şcolar General Adjunct, prof. Emilian Vrăjitoarea

4. Oferta de formare profesională a Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul şcolar 2012-2013  – Director Casa Corpului Didactic, prof. Cătălina Bălaşa

5. Priorităţi pe agenda de activităţi a Centrului Judeţean Resurse şi Asistenţă Educaţională în anul şcolar 2012-2013  – Director Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, prof. Adela Dorobanţu

6. Calendarul activităţilor educative pentru anul şcolar 2012-2013  – inspector şcolar pentru activitatea educativă – prof. Răzvan Vasile

7. Diverse

     La consfătuirea anuală vor participa alături de directorii unităţilor de învăţământ teleormănene şi  reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, director C.C.D.Teleorman, director C.J.R.A.E.,  reprezentanţi ai sindicatelor şi ai  mass-media.

BIROUL DE PRESA