Comunicat de presă - 24.02.2017

Întâlnire transnaţională de proiect ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Digital gap threathens social inclusion” NODIGITALGAP

     În perioada 20-23 februarie 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost gazda celei de-a doua întâlniri transnaționale din cadrul proiectului „Digital gap threathens social inclusion” NODIGITALGAP, cod de referință european 2016-1-IT02-KA204-024103. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Italiei, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 și se derulează în perioada 1 octombrie 2016 – 31 august 2018.

     Instituția coordonatoare a proiectului este CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI – ISERNIA (ITALIA), având ca parteneri: Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" (Italia), Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre – Portugalia (Madeira), Collège Juliette DODU – La Reunion (Franța), Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" (Italia), Cacav - Círculo De Animação Cultural De Alhos Vedros – Associação (Portugalia), Web per tutti (Italia), 2nd Vocational Lyceum of New Filadelfeia (Grecia).

     Parteneriatul strategic urmărește cooperarea instituțiilor partenere în scopul reducerii decalajului digital între generația tinerilor și cea a adulților, fapt ce amenință incluziunea socială, tematică abordată diferit în funcție de profilul, expertiza şi experienţa partenerilor.

     În cadrul întâlnirii de proiect au fost vizitate ca modele de bună practică 3 instituții școlare din județ: Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele, Colegiul Național „Al. I. Cuza” Alexandria, Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria.

     Au fost discutate aspecte privind activitățile care vor fi realizate în cadrul parteneriatului, în special cu referire la stabilirea structurii și conținuturilor unui program de formare în domeniul utilizării instrumentelor, aplicaţiilor informatice şi a internetului de către generaţia adulţilor. Cursul va fi realizat de partenerul italian Web per tutti și va fi pilotat în școlile din proiect. Agenda reuniunii a inclus și stabilirea sarcinilor de lucru ale fiecărui partener până la următoarea întâlnire transnațională de proiect.

BIROUL DE PRESĂ