CONCURS DIRECTORI 2022


ANUNȚ - privind organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din județul Teleorman, sesiunea iunie-octombrie 2022

     În baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr. 4098/23.06.2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 24 iunie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ din județul Teleorman, sesiunea iunie-octombrie 2022.

     Conform calendarului aprobat (Anexa 8 din Metodologie), concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, debutează în data de 27 iunie 2022, cu publicarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean a listei funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul, precum și a altor informații utile, disponibile la ACEST LINK

     În perioada 28 iunie-17 iulie 2022, candidații vor putea depune dosarele de înscriere la proba scrisă.
----------------------------
Rezultatele obținute în urma probelor de interviu. sesiunea ian-apr 2022

     Erată: la Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, în loc de Director, se va citi Director adjunct


     ANUNȚ CONTESTAȚII la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învãțământ preuniversitar de stat, sesiunea ian-apr 2022, proba de interviu

     Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului (conform art. 5 din Procedura operațioanală nr. 26393/10.03.2022 privind activitățile desfășurate în vederea soluționării contestațiilor înregistrate după desfășurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversiatr de stat, sesiunea ianuarie – aprilie 2022.)

     Contestația redactată de candidat, conform anexei nr. 1 la Procedura operațională nr. 26393/10.03.2022 (cerere- tip anexată prezentului anunț), se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în fiecare zi lucrătoare, de luni până joi, în intervalul 8:00-16:00 și vineri, în intervalul 8:00-14:00, sau se transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

     La proba de evaluare a interviului se poate contesta doar punctajul obținut nu și aspecte care vizează organizarea/desfășurarea probei de interviu. Candidații NU pot contesta punctejele obținute de alți candidați. În situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației.

     Canidații care solicită reevaluarea probei de interviu, pentru funcția de director/director adjunct de la mai multe unități de învățământ, depun câte o cerere distinctă pentru fiecare funcție/unitatea de învățământ pentru care doresc contestarea punctajului.

COMISIA DE ORGANIZARE
ANUNȚ - depunere contestații – proba scrisă, sesiunea specială 4 martie 2022

     Eventualele contestații la proba scrisă se înregistrează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, astfel:

   • în data de 04 martie 2022, până la ora 16.00 (prin depunere la secretariatul instituției sau prin poșta electronică la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );
   • în data de 05 martie 2022, în intervalul 9.00 - 12.00 (prin poșta electronică la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );

     Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

     În situația în care se optează pentru transmiterea contestației, acest lucru se realizează doar în datele și intervalul orar mai sus menționate, candidatul anexând la contestația transmisă prin poșta electronica și o copie a cărții de identitate.

     NU POT FI CONTESTATE LUCRĂRILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDAȚI.ANUNȚ - selecție supraveghetori pentru proba scrisă

     În conformitate cu prevederile Procedurii operaționale nr. 25230/04.02.2022 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, Comisia de organizare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, anunță realizarea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului - sesiunea specială, din data de 04.03.2022, prin tragere la sorți.

     Activitatea se desfășoară cu prezență fizică, în plenul comisie județene. La activitate participă:

   • Comisia de organizare a concursului
   • Persoane desemnate ca observatori.

     Activitatea de selecție prin tragere la sorți a supraveghetorilor se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, din Alexandria, str. Carpați, nr. 15, în data de 03.03.2022, începând cu ora 12:00.

Comisia de organizare
ANUNȚ - depunere contestații proba scrisă

     Eventualele contestații la proba scrisă se înregistrează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, astfel:

   • în data de 18 februarie 2022, până la ora 18.00;
   • în data de 19 februarie 2022, în intervalul 9.00 - 12.00;

     Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

     În situația în care se optează pentru transmiterea contestației prin poșta electronică, acest lucru se realizează în datele și intervalul orar mai sus menționate și numai la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , candidatul anexând la contestația transmisă și o copie a cărții de identitate.

     NU POT FI CONTESTATE LUCRĂRILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDAȚI.ANUNȚ - CENTRUL SPECIAL PENTRU DERULAREA PROBEI SCRISE

     CENTRUL SPECIAL PENTRU DERULAREA PROBEI SCRISE DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, SESIUNEA IANUARIE-APRILIE 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” ALEXANDRIA

     PROBA SCRISĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎN DATA DE 18 FEBRUARIE, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 ȘI DUREAZĂ MAXIMUM 120 DE MINUTE

     ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS SE FACE ÎN INTERVALUL ORAR 08:00-08:45, PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE
ANUNȚ - privind organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din județul Teleorman Sesiunea ianuarie-aprilie 2022


În baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 4597/2021, modificată și completată prin ordinul nr. 3026/2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 bis din 17 ianuarie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ din județul Teleorman, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

Conform calendarului aprobat (Anexa 8 din Metodologie), concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, debutează în data de 18 ianuarie 2022, cu publicarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean a listei funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul, a bibliografiei precum și a altor informații utile, disponibile la ACEST LINK.

În perioada 19-25 ianuarie 2022, candidații vor putea depune dosarele de înscriere la proba scrisă, pe platforma informatică dedicată concursului.