Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate

     Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţămân

1. Apelul pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ

 

 


2. Lista comisiilor naţionale de specialitate

 

 


3. Criteriile de evaluare a aplicaţiilor pentru selecţia membrilor comisiilor naţionale de specialitate