ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR "PENTRU PLANETA MEA"

Proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915


CALENDARUL CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR "Pentru Planeta mea"
Calendarul concursului este stabilit de comisia de organizare conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a concursului interdisciplinar „Pentru Planeta mea” nr. 11075 / 23.10.2015


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Pentru Planeta mea"
Etapa zonală, 21 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul liceal


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Pentru Planeta mea"
Etapa zonală, 22 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul primar


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Pentru Planeta mea"
Etapa zonală, 22 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul gimnazial