REPARTIZAREA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "COMUNICATOR EUROPEAN", PE CENTRE DE CONCURS

Proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915


Lista centrelor de concurs și a unităților școlare arondate pe zile de desfășurare a concursului.