ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR "COMUNICATOR EUROPEAN"

Proiectul POSDRU "Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul Teleorman" - ID 156915


CALENDARUL CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR "Comunicator european"
Calendarul concursului este stabilit de comisia de organizare conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a concursului interdisciplinar „Comunicator european” nr. 11074 / 23.10.2015.


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Comunicator european"
Etapa zonală, 14 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul liceal


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Comunicator european"
Etapa zonală, 15 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul primar


CONCURSUL INTERDISCIPLINAR "Comunicator european"
Etapa zonală, 15 noiembrie 2015

TEME ȘI FIȘE DE EVALUARE - Lucrări probă practică - Ciclul gimnazial