Programul naţional "Bani de liceu" 2021-2022

     În anul şcolar 2021-2022, Ministerul Educaţiei va continua derularea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform legislaţiei in vigoare.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului În categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu

     Conform anexei la OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" este următorul:

  • 15 septembrie - 25 septembrie - depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu";
  • 26 septembrie - 15 octombrie - efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse;
  • 25 septembrie -16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portal ului dedicat;
  • 17 octombrie - afişarea pe internet a listei beneficiarilor;
  • 18 octombrie - 21 octombrie - depunerea contestaţiilor;
  • 22 octombrie - 25 octombrie - rezolvarea contestaţiilor.