Programul naţional "Bani de liceu" 2020-2021

     În anul şcolar 2020–2021, Ministerul Educaţiei și Cercetării va continua derularea Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naționale, la adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu.

     Conform anexei la OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr.4839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” este următorul:

  • 15 septembrie – 25 septembrie - depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”;
  • 26 septembrie - 15 octombrie - efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse;
  • 25 septembrie - 16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
  • 17 octombrie - afişarea pe internet a listei beneficiarilor;
  • 18 octombrie – 21 octombrie - depunerea contestaţiilor;
  • 22 octombrie – 25 octombrie - rezolvarea contestaţiilor.