Domeniul curriculum şi inspecție școlară


Inspector şcolar - monitorizarea programelor privind accesul la educație
prof. Raluca Ioana BEȘLEAGĂ

Inspector şcolar - educație timpurie
prof.înv.preprimar Dorina GHENU

Inspector şcolar - învăţământ primar
prof.înv.primar Mariana DINU

Inspector şcolar - limba şi literatura română
prof. Luminița Flori VILAE

Inspector şcolar - limbi moderne
prof. Angela Gabriela LĂPĂDATU

Inspector şcolar - matematică
prof. Florin ORIȚĂ

Inspector şcolar - informatică
prof. Florența IONESCU

Inspector şcolar - fizică, chimie, biologie
prof. Alina Dumitrița ALEXE

Inspector şcolar - geografie
prof. Alexandra NEGREA

Inspector şcolar - istorie, socio-umane
prof. Florin ȘTEFAN

Inspector şcolar - religie, arte
prof. Adrian PETCU

Inspector şcolar - educaţie fizică şi sport
prof. Olimpiu Liviu VOICU

Inspector şcolar - învăţământ profesional şi tehnic
prof. Ramona VÎJĂ

Inspector şcolar - învăţământ special
prof. Marilena ION

Inspector şcolar - minorități naționale
prof. Ligia Estera STANCU