Domeniul management

Inspectori şcolari - management instituțional
prof. Narciza NIȚU, prof. Marilena ION

Inspectori şcolari - managementul resurselor umane
prof. Alexandra NEGREA, prof. Florența IONESCU

Inspectori şcolari - dezvoltarea resursei umane
prof. Nicolae Valentin OLOGEANU

Inspector şcolar - proiecte educaţionale, învăţământ particular și alternative educaţionale
prof. Florin ȘTEFAN

Inspector şcolar - reţea şcolară, plan şcolarizare
prof. Adrian MARIOARA

Inspector şcolar - educaţie permanentă
prof. Estera Ligia STANCU

Inspector şcolar - activități extrașcolare
prof. Oana STOICESCU