Domeniul management

Inspectori şcolari - management instituțional
prof. Marilena Gabriela ION, prof. Marinela IANA

Inspectori şcolari - managementul resurselor umane
prof.dr. Alexandra NEGREA, prof. Florența IONESCU

Inspector şcolar - dezvoltarea resursei umane
prof. Mihaela Viviana CÎNU

Inspectori şcolari - proiecte educaţionale, învăţământ particular și alternative educaţionale
prof. Florin ȘTEFAN, prof. Ligia Estera STANCU

Inspector şcolar - reţea şcolară, plan şcolarizare
prof. Adrian MARIOARA

Inspector şcolar - educaţie permanentă
prof. Dorina GHENU

Inspector şcolar - activități extrașcolare
prof. Oana Florentina STOICESCU

Inspector şcolar - minorități naționale
-------------------------